ติวสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562 ให้กับ นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ 07-07-2019 ผู้ชม 1,590

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดติวสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562 ให้กับ นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป เวลา 08.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยากร โดย ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งประกอบไปด้วย 4 เรื่อง คือ
1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
2. ภาษาไทย
3. ภาษาอังกฤษ
4. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

Tags : ติวสอบ ท้องถิ่น สอบ กพ. โครงการติวสอบ

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=337