โครงการบริหารและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย ณ โรงเรียนลานกระบือ เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา และโรงเรียนพรานกระต่ายวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ 08-03-2019 ผู้ชม 160

เมื่อวันที่วันที่ 5-8 มีนาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดโครงการบริหารและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย  ณ โรงเรียนลานกระบือ เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  โรงเรียนโกสัมพีวิทยา และโรงเรียนพรานกระต่ายวิทยาคม รวมนักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 600 คน

Tags : ประชาธิปไตย โครงการบริหารและพัฒนา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=333