ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวันแห่งความปลอดภัย (SAFETY DAY 2019) ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและการจัดการสารเคมี

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2019 ผู้ชม 1,066

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวันแห่งความปลอดภัย (SAFETY DAY 2019)"ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและการจัดการสารเคมี" วันที่ 24  มิถุนายน 2562  ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรม 2 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องจะจัดตามเวลาดังนี้

--- >>> เรื่อง ESPReL ภาคเช้า ( เวลา 9.00 - 12.00 น. ) รับจำนวน 50 คน
--- >>> เรื่อง ChemInvent ภาคบ่าย ( เวลา 13.00 - 16.00 น. ) รับจำนวน 20 คน

** หมายเหตุ ถ้าจำนวนที่นั่งเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ให้กับท่านที่สมัครเข้าร่วมอบรมก่อน
** หมดเขตรับ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562

คลิก!!!แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

Tags : อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวันแห่งความปลอดภัย

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=332