รับสมัครและส่งผลงาน การประกวดสื่อสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2019 ผู้ชม 1,283

รับสมัครและส่งผลงาน การประกวดสื่อสร้างสรรค์

ภายใต้โครงการแห่งวันปลอดภัย (Safety Day 2019)
จัดระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน พ.ศ 2562
สถานที่จัดงาน : วันที่ 25 มิ.ย 2562 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
** หมดเขตรับสมัครและส่งผลงาน ภายในวัน 15 มิถุนายน 2562

*** กรุณาอ่านรายละเอียดกติกาและเกณฑ์การตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ***
คลิกที่นี่ >> https://bit.ly/2wM4OA5

Tags : โครงการแห่งวันปลอดภัย Safety Day ประกวดสื่อสร้างสรรค์

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=331