โครงการติวสอบ ภาค ก. กพ. ประจำปี 2562 ให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ 26-05-2019 ผู้ชม 427

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการติวสอบ ภาค ก. กพ. ประจำปี 2562 ให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาเป็นวิทยากรในการติวครั้งนี้

Tags : ติวสอบ ภาค ก. กพ.

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=326