โครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์  ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ คณะนิติรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เผยแพร่เมื่อ 30 เมษายน 2562 0 19,288 Share

คณะนิติรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม โครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์  ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 15 พฤษาคม 2562
 

โดยมีรางวัลการแข่งขัน มากมาย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 043-556036, อาจารย์ธรรมรัตน์ สินธุเดช โทร 086 2269175, อาจารย์วุฒิชัย ตาลเพชร โทร 083 3635276 นางสาววาสนา บุตรพรม โทร 093 451 8789 หรือที่ QR Code นี้

 


ข้อมูลอื่น ๆ


แบบประเมินสำหรับอาจารย์

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2564