โครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เผยแพร่เมื่อ 30-04-2019 ผู้ชม 15,718

คณะนิติรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม โครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์  ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 15 พฤษาคม 2562
 

โดยมีรางวัลการแข่งขัน มากมาย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 043-556036, อาจารย์ธรรมรัตน์ สินธุเดช โทร 086 2269175, อาจารย์วุฒิชัย ตาลเพชร โทร 083 3635276 นางสาววาสนา บุตรพรม โทร 093 451 8789 หรือที่ QR Code นี้

 

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=321