โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา

เผยแพร่เมื่อ 18-04-2019 ผู้ชม 372

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขาในระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน พ.ศ. 2562 และระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
     วัตถุประสงค์
          1. เพื่อจัดโครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา
          2. เพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
          3. เพื่อบูรณาการงานวิจัยยกระดับสินค้าชุมชน OTOP กับการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=317