เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 22-03-2019 ผู้ชม 566

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 09.00-15.00 น. ณ ลานชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
โดยมีทีมที่สมัครเป็นนายกสโมสรนักศึกษา จำนวน 2 ทีม ได้แก่
เบอร์ 1 พรรค เพชรพิกุล และเบอร์ 2 พรรคพิกุล พันธุ์ใหม่
โดยผลการคัดเลือกเบอร์ 1 พรรคเพชรพิกุล เป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=311