>>ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

เผยแพร่เมื่อ 28-12-2016 ผู้ชม 1,083

    ทุนให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นเรียนชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2560 และเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยทางมูลนิธิฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน  ค่าหอพัก  และค่าใช้จ่ายในการยังชีพตลอดปีการศึกษา รวม 10 เดือน
เดือนละ 1,200 บาท ส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดใบสมัครได้ที่ "เอกสารประกอบ"  

เอกสารประกอบ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=31