การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะและขบวนพิธีเปิด-พิธีปิด

เผยแพร่เมื่อ 17-02-2019 ผู้ชม 536

ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะและขบวนพิธีเปิด พร้อมกับ พิธีปิด "ปลาบึกเกมส์" ครั้งที่ 18 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โดยมีทั้ง 5 คณะได้แก่

          - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          - คณะครุศาสตร์

          - คณะวิทยาการจัดการ

          - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมเดินขบวนพิธีเปิด-พิธีปิด 

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=302