โครงการ การป้องกันอัคคีภัยและการใช้ลิฟต์โดยสารในสถานศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 19-12-2018 ผู้ชม 181

โครงการ การป้องกันอัคคีภัยและการใช้ลิฟต์โดยสารในสถานศึกษา วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ลานพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยากรโดย คุณทองแดง สุนทรศิริ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=296