อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistic)และธุรกิจ อี คอมเมิร์ช (E-Commerce) โลจิสติกส์แนวใหม่ ยุค 4.0

เผยแพร่เมื่อ 06-02-2019 ผู้ชม 223

ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistic)และธุรกิจ อี คอมเมิร์ช (E-Commerce) โลจิสติกส์แนวใหม่ ยุค 4.0 โดย ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คณะวิทยาการจัดการ โทร.055-706555 ต่อ 3500,3613 มือถือ. 088-1547262 อีเมลล์.fms-info@kpru.ac.th

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=292