กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ 07-01-2019 ผู้ชม 277

ด้วยโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษขึ้น ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. ณ อาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ๓ รายการ ได้แก่ การแข่งขันพูดต่อที่ชุมนุมชน (Speech Competition) การแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee) และการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซี่ยน (ASEAN Quiz)

  • หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 มกราคม 2562

 

คลิก

Tags : การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=289