พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ 04-12-2018 ผู้ชม 446

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร วงดุริยางค์โปรแกรมดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมขับร้องเพลงชาติไทย ประกาศก้องถึงความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และตั่งมั่นสานต่อพระราชปณิธานเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน สืบไป

Tags : พิธีเคารพธงชาติ

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=285