นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 15 “เปิดประตูสู่อาชีพในฝัน”

เผยแพร่เมื่อ 22-11-2018 ผู้ชม 520

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 15 “เปิดประตูสู่อาชีพในฝัน” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าววัตถุประสงค์และรายละเอียดของกิจกรรม

สำหรับการจัดงานนิทรรศการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชวร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่มาร่วมงาน ซึ่งเป็นแนวทางในการเลือกสาขาที่ใช่ คณะที่ชอบ เพื่ออาชีพในฝัน นอกจากนี้ยังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการทุนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจำปี 2562 โดยมอบสิทธิพิเศษให้กับนักเรียนที่สมัครเรียนภายในงาน อาทิ ฟรีค่าธรรมเนียมสมัครเรียน ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรีค่าจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัย ผลงานนวัตกรรม ผลงานนักศึกษา ที่โดดเด่นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของแต่ละโปรแกรมวิชาภายในบูธ เป็นต้น

Tags : งานนิทรรศการ

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=281