ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี "เพื่อสบทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด"

เผยแพร่เมื่อ 19-11-2018 ผู้ชม 408

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี "เพื่อสบทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด" นำโดยท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดกำเหนิด คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยชาวบ้านวังยาง ทอด ณ วัดวังยาง หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=280