การตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่เมื่อ 12-11-2018 ผู้ชม 294

วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ ห้องประชุมบุนนาค ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีคณะกรรมตรวจประเมิน ประกอบด้วย

  • ผศ.ดร.รัชนี  นิธากร    กรรมการ
  • ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง    กรรมการ
  • ผศ.ดร.ชาลี  ตระกูล    กรรมการ
  • ผศ.บุญณยกฤต  รัตนพันธุ์    กรรมการ
  • อาจารย์พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว      เลขานุการ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=277