ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (International Conference) ภายใต้หัวข้อ “Human Resources Management in Higher Education”

เผยแพร่เมื่อ 08-10-2018 ผู้ชม 251

ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันและมหาวิทยาลัยจาก 12 ประเทศ ทั้งในยุโรปและเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ในนามโครงการ “Strategic Human Resources Management for Southeast Asian University (HR4ASIA)” ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือภายใต้การสนับสนุนของ Eramus Program กําหนดจัดการประชุมวิชาการ นานาชาติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้หัวข้อ “Human Resources Management in Higher Education” ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.15 น. ณ ห้องประชุม LA 107 -108 และ LA 106 ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM1) ให้กับสถาบันสถาบันอุดมศึกษา (HEis) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย ระเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม และไทย

ในการนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการ นานาชาติฯ ในวันและเวลาข้างต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ด้วยการสมัครผ่านระบบ ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติฯ ได้ไม่เกิน 100 ท่าน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/General_News/1480.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=269