สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กําหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2562

เผยแพร่เมื่อ 08-10-2018 ผู้ชม 12,859

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กําหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ Event Hall og - 104  ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/Research_News/1488.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : วันนักประดิษฐ์

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=266