สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2561

เผยแพร่เมื่อ 27-09-2018 ผู้ชม 804

แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียน รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 (ผู้ที่สอบไม่ผ่านหรือขาดสอบ)
สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2561
ให้ยืนยันเข้าสอบได้ที่ https://engtest.kpru.ac.th/
ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 10 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2561
กำหนดสอบ วันที่ 12-20 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00-19.00 น.
ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานศูนย์ภาษาชั้น 2 หรือ โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1571

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=264