ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ 26-09-2018 ผู้ชม 224

วันที่ 26 กันยายน 2561  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ 2562
โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=263