แจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2018 ผู้ชม 691

เปลี่ยนจาก 27-28 กันยายน 2561 เป็นวันที่
24-25 กันยายน 2561 | 17.00-20.00 น.
ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2561
ขั้นตอนการสมัครสอบ
1. สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์
2. ชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากสมัครสอบ มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ โดยชำระเงิน ณ งานการเงิน ชั้น 2 ตึก 14 พร้อมยื่นบัตรนักศึกษาเพื่อยืนยันตัวตน
3. Print บัตรเข้าห้องสอบ พร้อมนำบัตรนักศึกษา ยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบ

รับสมัครที่ http://e-learning.kpru.ac.th/traincom/

Tags : สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=260