สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 /2561

เผยแพร่เมื่อ 27-08-2018 ผู้ชม 807

#แจ้งนักศึกษา รหัส 59,60,61 ผู้ที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1,2,3,4
ให้ดำเนินการสมัครและยืนยันเข้าสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 /2561
ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2561
สมัครและยืนยันเข้าสอบได้ที https://engtest.kpru.ac.th/
กำหนดสอบ 3-21 กันยายน 2561 เวลา 17.00-19.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์
ติดต่อสอบถาม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 โทร 055-706555 ต่อ 1571

Tags : สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=258