การประกวด FRESHY NIGHT STYLE HUSO KPRU 2018 ดาว-เดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตอน บุพเพสันนิวาส

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้ชม 1,739

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม การประกวด FRESHY NIGHT STYLE HUSO KPRU 2018 ดาว-เดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตอน บุพเพสันนิวาส ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์(ชั้น 3) หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดกำเหนิด คณบดีคณะมนุษศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้แสดงความสามารถ ความกล้าแสดงออก เก่ง ดี มีสุข ทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง เพื่อเป็นแบบอย่างแก่น้องๆรุ่นหลัง  ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมกิจกรรมด้านนันทนาการ ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และเป็นการผ่อนคลายความเครียดหลังจากการเรียน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอีกด้วย 

Tags : FRESHY NIGHT STYLE HUSO KPRU 2018 ดาวเดือน

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=256