โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม "หล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา" เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ 26-07-2018 ผู้ชม 542

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม "หล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา" เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย -ช่วงเช้ากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ HUSO "มุ่งมั่นทำความดี เพื่อวิถีท้องถิ่นไทย" โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ด้วยการทำความสะอาด เก็บขยะและเศษใบไม้ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม -ช่วงบ่าย กิจรรมแห่เทียนพรรษา โดยเคลื่อนขบวนตั้งแต่หน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไปยังวัดวังยาง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

Tags : แห่เทียนพรรษา หล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=250