กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ HUSO "มุ่งมั่นทำความดี เพื่อวิถีท้องถิ่นไทย"

เผยแพร่เมื่อ 26-07-2018 ผู้ชม 697

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ HUSO "มุ่งมั่นทำความดี เพื่อวิถีท้องถิ่นไทย" โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ด้วยการทำความสะอาด เก็บขยะและเศษใบไม้ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

Tags : กิจกรรมบำเพ็ญ

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=249