โครงการความสุขในการสร้างสรรค์ตำราและเอกสารประกอบการสอน เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Happy Brain)

เผยแพร่เมื่อ 11-07-2018 ผู้ชม 319

ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2561 - 10 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการความสุขในการสร้างสรรค์ตำราและเอกสารประกอบการสอน เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Happy Brain) ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อคุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมถึงส่งเสริมให้คณาจารย์มีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผลงานทางวิชาการและความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการส่งงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ทั้งนี้ กำหนดการจัดกิจกรรมได้แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่
-ช่วงที่ 1 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561
- ช่วงที่ 2 วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561
- ช่วงที่ 3 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เอกสารประกอบ

Tags : ตำแหน่งทางวิชาการ

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=243