พิธีไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (นักศึกษามุทิตาจิต ผู้สร้างศิษย์ ให้คิดเป็น)

เผยแพร่เมื่อ 19-07-2018 ผู้ชม 1,058

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษาภาคปกติ (นักศึกษามุทิตาจิต ผู้สร้างศิษย์ ให้คิดเป็น) โดยมี ท่าน ผศ.สุชิน  รอดกำเหนิด คณบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ซึ่งกิจกรรมนี้นับเป็นวัฒนธรรมไทยขนบธรรมเนียมอันดีงาม และแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูผู้ประสาทวิชา ภายในงานประกอบไปด้วย พิธีไหว้ครู การประกวดพานไหว้ครูนักศึกษา ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

    สำหรับผลรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปี 2561 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
    1. ประเภทความสวยงาม
        - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1ได้แก่ โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        - รางวัลชมเชย ได้แก่ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
    2. ประเภท ความคิดสร้างสรรค์
        - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1ได้แก่ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
        - รางวัลชมเชย ได้แก่ โปรแกรมวิชาสโมสรนักศึกษา

เอกสารประกอบ

Tags : ไหว้ครู มิทิตาจิต

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=242