โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขา การสร้างลวดลาย ออกแบบผ้าปักด้วยงานศิลปะ

เผยแพร่เมื่อ 10-07-2018 ผู้ชม 418

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขา การสร้างลวดลาย ออกแบบผ้าปักด้วยงานศิลปะ" ขึ้นในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

Tags : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อำเภอคลองลาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขา

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=240