การอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2018 ผู้ชม 478

วันที่ 13 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 น.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร ให้กับตัวแทนแต่ละหลักสูตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 ชั้น  3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย มีนางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   เป็นวิทยากรในการอบรม และนายตั้ม  คำพ่วง  เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้

Tags : การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=233