การประชุมคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์เพื่อเป็นคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 08-06-2018 ผู้ชม 436

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ท่าน ผศ.สุชิน  รอดกำเหนิด ได้จัดประชุมคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์เพื่อเป็นคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : คณะกรรมการประจำคณะ

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=232