ประชุมและนำเสนอผงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 17-05-2018 ผู้ชม 8,167

ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "พลังวัฒนธรรมกับการจัดการชุมชนสู่ความยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพสามารนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศได้อย่างยั่งยืน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/Research_News/0711.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : เสนอผงานวิจัย ผลงานวิชาการ

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=227