ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์

เผยแพร่เมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 0 21,167 Share

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์" รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
    1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการเขียนผลงานทางวิชาการ และเขียนผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ
    2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวิเคราะห์และประเมินผลงานทางวิชาการได้อย่างมีหลักเกณฑ์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/Training_News/0713.pdf

เอกสารประกอบ


ข้อมูลอื่น ๆ


แบบประเมินสำหรับอาจารย์

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2564