>>ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 16

เผยแพร่เมื่อ 18-12-2016 ผู้ชม 944

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ “ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 16” ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2559 โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้รู้จักน้ำใจนักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 

 

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=22