วิสัยทัศน์

เผยแพร่เมื่อ 24-04-2018 ผู้ชม 1,632

เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์องค์ความรู้  และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Tags : วิสัยทัศน์

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=216