กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่เมื่อ 20-04-2018 ผู้ชม 1,094

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่เครือข่ายนักวิจัยและประชาชนผู้สนใจ ให้ส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ Ms Word และ PDF มาที่ Research.docp@gmail.com โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/Research_News/0592.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : ทุนอุดหนุนวิจัย

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=214