ขอเชิญหน่วยงาน องค์การและบุคคลผู้สนใจ เสนอชื่อ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก  เพื่อรับโล่เกียรติคุณ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

ขอเชิญหน่วยงาน องค์การและบุคคลผู้สนใจ เสนอชื่อ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับโล่เกียรติคุณ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2561 0 19,290 Share

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอเชิญหน่วยงาน องค์การและบุคคลผู้สนใจ เสนอชื่อและแบบประวัติของตนเองหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก  เพื่อรับโล่เกียรติคุณ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 รวม 6 ประเภท คือ

  1. นักเรียน  นักศึกษา
  2. นักกีฬา
  3. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  4. นักร้อง  นักแสดง ศิลปิน
  5. สื่อมวลชน
  6. ประชาชนทั่วไป

โดยส่งเอกสารภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

โดยกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้  https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/General_News/2089.pdf

เอกสารประกอบ


ข้อมูลอื่น ๆ


แบบประเมินสำหรับอาจารย์

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2564