รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2561 0 19,530 Share

ประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการ 
#สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561

ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 67 อัตรา

  • นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 11 อัตรา
  • นายทหารประทวน  จำนวน 24 อัตรา
  • พนักงานราชการ จำนวน 32 อัตรา

ดูรายละเอียดประกาศ ได้ที่  https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/Jobs/opsd201804_8.pdf

สมัครทางเว็บไซต์
https://opsd.thaijobjob.com  หัวข้อ “การรับสมัครและสอบคัดเลือก”

เอกสารประกอบ


ข้อมูลอื่น ๆ


แบบประเมินสำหรับอาจารย์

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2564