กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มีกำหนดจัดโครงการ กบข. ฝึกอบรมอาชีพจังหวัดกำแพงเพชร

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มีกำหนดจัดโครงการ กบข. ฝึกอบรมอาชีพจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2561 0 19,007 Share

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีกำหนดจัดโครงการ “กบข. ฝึกอบรมอาชีพจังหวัดกำแพงเพชร” เพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนสมาชิกด้านการประกอบอาชีพเสริมเพื่อช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยงานดังกล่าวจะจัด ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารประกอบ


ข้อมูลอื่น ๆ


แบบประเมินสำหรับอาจารย์

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2564