กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มีกำหนดจัดโครงการ กบข. ฝึกอบรมอาชีพจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31-03-2018 ผู้ชม 15,582

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีกำหนดจัดโครงการ “กบข. ฝึกอบรมอาชีพจังหวัดกำแพงเพชร” เพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนสมาชิกด้านการประกอบอาชีพเสริมเพื่อช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยงานดังกล่าวจะจัด ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารประกอบ