โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels มีกำหนดเปิดรับสมัครทุน

โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels มีกำหนดเปิดรับสมัครทุน

เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2561 0 18,935 Share

โครงการ ASEM-DUO Fellowship Programe ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels มีกำหนดเปิดรับสมัครทุน การศึกษาระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึง 20 เมษายน 2561 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยี่ยมและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเชีย

เอกสารประกอบ


ข้อมูลอื่น ๆ


แบบประเมินสำหรับอาจารย์

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2564