โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels มีกำหนดเปิดรับสมัครทุน

เผยแพร่เมื่อ 31-03-2018 ผู้ชม 15,500

โครงการ ASEM-DUO Fellowship Programe ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels มีกำหนดเปิดรับสมัครทุน การศึกษาระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึง 20 เมษายน 2561 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยี่ยมและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเชีย

เอกสารประกอบ