ขอเชิญประชุมคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560)

เผยแพร่เมื่อ 20-03-2018 ผู้ชม 412

ขอเชิญ...คณาจารย์ทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560)  วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมายเหตุ : ขอเชิญร่วมรับประทานอาคารกลางวัน ร่วมกัน ในเวลา 12.00 น.

เอกสารประกอบ

Tags : ประชุม

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=205