ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง สัมมนาวิชาการสังคมศึกษา ซึมเศร้า เรามาคุยกัน

เผยแพร่เมื่อ 17-03-2018 ผู้ชม 423

ขอเชิญ...ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง สัมมนาวิชาการสังคมศึกษา "ซึมเศร้า เรามาคุยกัน"
โดยทีมวิทยากร รศ.มัณฑนา  จริยะรัตน์ไพศาล,ผอ.ไพบูลย์  พวงเงิน และทีมสุขภาพจิต กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลกำแพงเพชร
วันที่ 30 มีนาคม 2561 8.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมคุรร่มสัก 2 ตึกครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คลิก...ลงทะเบียนออนไลน์

Tags : สัมมนาวิชาการสังคมศึกษา ซึมเศร้า เรามาคุยกัน

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=204