ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ 15-03-2018 ผู้ชม 690

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 ในหัวข้อการศึกษา ภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม (Language, Literature, and Cultural Studies)
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม A-ONE The Royal Cruise เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ดูรายละเอียดเพ่ิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/Research_News/0443.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : ประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย วิจัย

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=200