เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เผยแพร่เมื่อ 10-03-2018 ผู้ชม 781

เชิญคณาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนิสิตและนักศึกษาในสังกัดของท่านเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์บทความวิชาการและบทความปริทัศน์เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เอกสารประกอบ

Tags : ตีพิมพ์ในวารสาร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=199