ขอเชิญส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการกรุงเทพสุวรรณภูมิ

เผยแพร่เมื่อ 10-03-2018 ผู้ชม 475

ขอเชิญส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการกรุงเทพสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ได้จัดทำวารสารวิชาการกรุงเทพสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/Research_News/0380.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : บทความ เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=198