ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2561 0 20,055 Share

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนในพื้นที่สามเหลี่ยมอันดามันเพื่อพัฒนาทักษะใดใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประชาชนและผู้ทำงานทุกสาขาอาชีพในเขตพื้นที่สามเหลี่ยมอันดามันประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา กระบี่และจังหวัดอื่นๆ

 

มหาวิทยาลัยจัดอบรมหลักสูตรการเขียนภาษา R เพื่อจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Lab 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สามารถดูรายละเอียดและบรมกระเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://www.pkru.ac.th/training/

เอกสารประกอบ


ข้อมูลอื่น ๆ


แบบประเมินสำหรับอาจารย์

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2564