ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนมีนาคม 2561

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนมีนาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2561 0 18,494 Share

กระทรวงมหาดไทยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการมหาดไทยชวนรู้ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์

สํานักงานตํารวจแห่งชาติคลื่นความถี่ FM 91.0 MHz ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05 - 12.25 น. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย

เอกสารประกอบ


ข้อมูลอื่น ๆ


แบบประเมินสำหรับอาจารย์

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2564