ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนมีนาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 10-03-2018 ผู้ชม 15,330

กระทรวงมหาดไทยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการมหาดไทยชวนรู้ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์

สํานักงานตํารวจแห่งชาติคลื่นความถี่ FM 91.0 MHz ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05 - 12.25 น. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย

เอกสารประกอบ