ขอเชิญชมละครเวทีภาษาอังกฤษ THE AUDITION ผลงานของ Don Aolidis

เผยแพร่เมื่อ 17-02-2018 ผู้ชม 483

ขอเชิญชมละครเวทีภาษาอังกฤษ "THE AUDITION " ผลงานของ Don Aolidis แสดงโดย นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กำหนดแสดง 2 รอบๆ ละ 1 วัน
วันที่ 2 และ 3 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ราคาบัตรเข้าชม :
- ราคา 100 บาท (บุคคลทั่วไป)
- ราคา 50 บาท (นักศึกษาและนักเรียน)
- พิเศษบัตรกลุ่ม 5 คน สำหรับนักศึกษาและนักเรียน ราคา 200 บาท
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ โทร. 081-8872825

Tags : ละครเวทีภาษาอังกฤษ

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=192