แจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ 15-02-2018 ผู้ชม 2,230

ชุดครุยวิทยฐานะ "ขอความกรุณาบัณทิตใช้ชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร" กรณีใช้ชุดครุยวิทยฐานะจากหน่วยงานอื่น ๆ หากมีข้อผิดพลาดในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
อัตรค่าบริการ (ชุดครุย)
-เช่า (ป.ตรี) 500 บาท ประกัน 400 บาท
-ตัด ปริญญาตรี   900 บาท
       ปริญญาโท  1,300 บาท
       ปริญญาเอก 1,600 บาท

ชุดสูท/ชุดปกติขาว
รับจองชุดสูท และชุดปกติขาว
อัตรค่าบริการ
-ชุดสูท  size 2S-XL เช่า 600 บาท ประกัน 1,000 บาท
                 size เกินXL เช่า 700 บาท ประกัน 1,000 บาท
-ชุดปกติขาว size 2S-XL เช่า 600 บาท ประกัน 1,200 บาท
                   size เกินXL เช่า 700 บาท ประกัน 1,200 บาท

เริ่มบริการ 15 มีนาคม - 10 พ.ค. 2561 ณ ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สอบถามเพิ่มเติม คุณพิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์ โทร. 093-3916393

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=188